maandag 24 februari 2014

TaalDrops

Klik op de fout* in de volgende zinnen:

Op trans-Atlantische vluchten vlieg ik in businessclass, maar voor korte treinritjes ben ik een tweedeklassereiziger.

Die perziken worden aan de kanunniken verkocht aan zeer lage prijzen.

Ann had intensief de Mayacultuur bestudeerd voor ze op reis ging naar zuid-Amerika, maar ze noemde zichzelf geen experte.

Het is geen echt mirakel natuurlijk, maar wel een beetje mirakuleus dat hij zo snel weer patent is.

Hij was één keer bijna kopje onder gegaan, toen hij het zwemvest in zijn haast in de cabine had laten liggen.

Het is een raadsel hoe je met zo'n ouwe rammelkar door de autoinspectie komt. Heb je daar misschien connecties?

Johnny Thijs vroeg aan de meerderheidsaandeelhouder: "Hoeveel is teveel?" Hij draaide zich om en zei: "Dit is in ieder geval te weinig."

Op paasmaandag, met Allerheiligen en op de tweede Kerstdag zijn er heel wat mensen die geen vrije dag nemen.

De lacto-vegetariër werd schaamrood toen ze hem betrapten met zijn mond vol filet americain en een glas koeienmelk in de hand.

Ik heb alles behalve zin om dicht bij mijn ouders te gaan wonen. Ik heb tenslotte behoefte aan privacy.

Hij had wat kleingeld in zijn portemonnaie, maar het grootste deel van zijn kapitaal zat in een sok onder het matras.

De Congolees had een handel in halffabricaten die hij rechtstreeks aankocht in de Kongolese fabriek.

* Fout is wat in minstens één taalboek als fout of niet-standaardtaal wordt beschouwd.

zaterdag 22 februari 2014

BreinFood

Wat jammer dat mensen geen problemen kunnen ruilen. Want iedereen weet hoe hij die van een ander moet oplossen.
Auteur onbekend

Uitzonderingen zijn niet altijd bevestigingen van de oude regel. Het kunnen ook voorboden zijn van een nieuwe regel.
Marie von Ebner-Eschenbach 

Met een woord van hulp tot iemand die problemen heeft, ben je als een wissel op een spoorlijn; enkele centimeters die het verschil maken tussen een zware of voorspoedige levensreis.
Henry Ward Beecher 

vrijdag 21 februari 2014

Alléé vooruit, daar gaan we weer... TaalDrops

Klik op de fout* in de volgende zinnen:

Hou je van copieuze en overheerlijke dineetjes, of geef je de voorkeur aan kant-en-klaarmaaltijden?

Het babytje in het cafeetje huilde de hele tijd maar mamaatje deed of ze het niet hoorde.

Het is aangewezen om de ruiten niet te zemen in de volle zon.

Hij heeft het nooit hardop gezegd, maar de aanleiding voor haar ontslag zal wel haar lamlendigheid geweest zijn.

De procureur des Konings zei vrij gelaten dat de gevangene pas vrij gelaten was.

Het buro is geopend van negen tot twaalf uur 's ochtends en in de middag van twee tot zes.

De skister sprong achter op de skilift en begon druk te gsm'en.

Mag ik u inviteren voor de brainstorming die, zoals aangekondigd, doorgaat op woensdagavond?

Veel West-Vlamingen reageerden gebelgd toen ze het nep-Westvlaams in de tv-serie hoorden. 

De rock-'n-rollzanger voelde zich enigzins onwennig toen hij naast zijn microfoon greep.

Mandela was een icoon van de antiapartheidsbeweging en een van de grote leiders van de 20e Eeuw.

De française keek beduusd toen haar gesprekspartner haar naïef noemde.

Op het gelijkvloers zijn er zes bureaus en helemaal op het eind van de gang heb je de conciërgekamer.

Beide printers zijn evengoed dus kan ik evengoed de goedkopere nemen. Dan spaar ik toch wat euro's uit.

* Fout is wat in minstens één taalboek als fout of niet-standaardtaal wordt beschouwd.