vrijdag 28 september 2012

Woord v/d week: SAILLANT

CONTEXT:
Dat grootgrondbezitters zoals de familie Riquelme hun uitgestrekte terreinen verkregen middels hand-en-spandiensten aan de 60-jarige heerschappij van de conservatieve Coloradopartij, waartoe ook de fascistische dictatuur van generaal Strössner hoorde, is meer dan een SAILLANT detail.

BETEKENIS:
in het oog springend, opvallend

UITSPRAAK:
[sa-jant]

WOORDFEIT:
Saillant is in het Frans het tegenwoordig deelwoord van saillir '(voor)uitsteken'; letterlijk betekent het dus 'vooruitstekend' of 'vooruitspringend'. Daaruit is de figuurlijke betekenis 'in het oog springend, opvallend' ontstaan.
Het Franse saillir is voortgekomen uit het Latijnse werkwoord salire 'springen, opspringen'. Op het voltooid deelwoord daarvan, saltus, gaan het Franse sauter 'springen' en het Italiaanse salto 'draaiende sprong' terug.

Bron: Onze Taal

Geen opmerkingen: