zaterdag 24 september 2011

TaalDrops

Klik op de fout* in de volgende zinnen:

Naast het autodaten is er nu ook bakfietsdelen in Gent, maar het is geen pretje om met zo'n log ding manoeuvers uit te halen in de stad.

Ze was teneergeslagen door het nieuws, maar was opgelucht toen de brandweerman terzelfder tijd vertelde dat haar hond ternauwernood aan de ramp was ontsnapt.

De speurder concentreerde zich op de haar die hij op het matras in het caférestaurant had gevonden.

De Vlaamse minister-president subsidieert wellnesscentra en manèges, en dat wordt niet door iedereen geapprecieerd.

Met wijd open, spichtige o-benen stond de man ons boven aan de trap op te wachten.

* Fout is wat in minstens één taalboek als fout of niet-standaardtaal wordt beschouwd.

1 opmerking: