donderdag 16 februari 2012

TaalDrops

Klik op de fout* in de volgende zinnen:

De stakers hadden de steun van hun syndicaat, maar na drie weken posten, doken er steeds meer stakingsbrekers op.

Als je met je middenvinger op het middelstuk duwt, komt het middenste deel van het luik naar beneden.

Ze zaten aan aftandse bureau's en keken uit op een rij groezelige wegcafés waar de habitués geregeld kwamen aanlopen.

De oorzaak van de onlusten is volgens Le Monde te wijten aan de soms penibele situatie van de jongeren en een aantal stedenbouwkundige vergissingen.

"Hoe kom je erbij om zo kort gerokt door de stad te lopen?" riep de heetgebakerde bakker-patissier tegen zijn dochter.

* Fout is wat in minstens één taalboek als fout of niet-standaardtaal wordt beschouwd.