vrijdag 31 augustus 2012

Woord v/d week: ADSTRUEREN

CONTEXT:
"Tragedie en ironie maken de kern van de geschiedenis uit."
"Ik zou deze bewering nauwelijks kunnen ADSTRUEREN. Tragedie wel, maar ironie ... dat is een manier waarop je ertegenaan kijkt."

BETEKENIS:
toelichten; bewijzen

UITSPRAAK:
[at-stru-ee-ruhn]

WOORDFEIT:
Het Latijnse werkwoord adstruere of astruere betekende in eerste instantie 'aanbouwen': ad- betekent 'aan, bij' en struere 'opstapelen' of 'bouwen'. Later kreeg adstruere de figuurlijke betekenis 'toevoegen (aan)', en nog weer later 'bewijzen toevoegen, steunen door bewijzen' en 'toelichten'.
Het Latijnse werkwoord struere komt ook terug in onder meer construeren en instrueren, en het voltooid deelwoord structus in constructie, instructie en structuur.

Bron: Onze Taal

Geen opmerkingen: